JOGI NYILATKOZAT

A  www.nefag.hu weboldalra, aki belép, elfogadja jelen szerzői jogi szerződést.

A weboldal használatával és tartalmával kapcsolatos szerzői jogokat sértő magatartás polgári illetve büntetőjogi következményekkel jár.

A weboldalon megjelenő adatok, információk csak tájékoztatás jellegűek, a NEFAG Zrt. fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott adatok módosítására megváltoztatására. A NEFAG Zrt. folyamatosan törekszik az információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleg módosulásáért, hitelességért nem vállal felelősséget. 

A web-oldalon található mindennemű szöveges, képi és hang tartalom a NEFAG Zrt. tulajdonát képezik.

A NEFAG Zrt. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, az információtovábbítás esetleges késedelméből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló okból következnek be. Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

A NEFAG Zrt. előzetes cégszerű aláírással teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, ikon, valamint azok részletének vagy elrendezésének a másolása, sokszorosítása, újra megjelentetése, letöltése, elküldése, továbbítása.

A NEFAG Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy a beküldött bármely adatot, információt - ideértve szöveget, képet - a saját céljaira felhasználhatja.

A NEFAG Zrt. felhívja a figyelmét, hogy a fent leírt feltételektől eltérő, azokat sértő felhasználás a szerzői jogokat, mint polgári jogi és a szerzői és szomszédos jogok megsértésére vonatkozó büntetőjogi jogkövetkezmények érvényesítése érdekében fellép.

A www.nefag.hu weboldalon közzétett információk, adatok és árak tájékoztató jellegűek, amelyek folyamatosan változnak, változhatnak. Az üzemeltető azok pontosságáért és teljes körűségéért felelősséget nem vállal. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.