Szarvasgomba tájékoztató

 

Tisztelt Szarvasgombagyűjtő!

A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is meghatározott erdőterületeken (Jászárokszállás 1-3 tagok; Pusztamonostor 2 tag; Kisújszállás 3, 6-10, 12-15, 16-20 tagok; Kunhegyes 3-5, 7-10 tagok; Kunmadaras 1-6 tagok.) szarvasgombagyűjtést a Társaság által bruttó 30.000 Ft/fő regisztrációs díj megfizetése ellenében kiállított arcképes gyűjtési engedély birtokában lehet folytatni.

A vonatkozó engedélyt április 15.-től lehet igényelni.Gyűjtési engedély érvényessége: 2017. május  15.– 2017. november 15.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 69.§ (5) szerint a földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetők, 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet, 24/2012 (III.19.) VM rendelet alapján. Bármely mennyiségű földalatti gomba gyűjtését csak az erdőgazdálkodó írásos engedélyének birtokában lehet folytatni. Az erdőgazdálkodó kizárólag NÉBIH által kiadott,érvényesített gyűjtési naplóval rendelkező személy részére adhat ki engedélyt.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 69.§ (1) szerint a földalatti gombagyűjtést is csak az erdei életközösség károsítása, illetve veszélyeztetése nélkül szabad gyakorolni. A fenti előírásoknak a megszegőjét az erdészeti hatóság – a törvény 108. § (1) g.) pontja és a 143/2009. (VII. 6.) Kormányrendelet 4. § szerint többször ismételhető erdővédelmi bírsággal sújthatja, ami adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Gombagyűjtőt, hogy a legális szarvasgombagyűjtést lehetővé tevő, arcképes gyűjtési engedély megszerzése érdekében az alábbiakban felsoroltak szerint járjon el:

Az arcképes gyűjtési engedély megszerzése:

1. A Regisztráció menüpontban lévő nyilatkozat szövegét szíveskedjen figyelmesen átolvasni és a regisztrációhoz szükséges adatokat kitölteni.

2. Amennyiben a nyilatkozatban leírtakat elfogadja, szíveskedjen az „elfogadom” gombra kattintani. (Az „elfogadás” gombra történő kattintással a számítógépes rendszerünk regisztrálja Önt, mint leendő gombagyűjtőt. A kitöltött adatai alapján egy 30 000 Ft befizetést lehetővé tevő készpénz átutalási megbízást fogunk az Ön részére postán megküldeni és egy regisztrációs lapot.)

3. A postán érkező regisztrációs lapot szíveskedjen olvasható, nyomtatott nagybetűkkel értelemszerűen kitölteni és aláírni. Szíveskedjen a kitöltött és aláírt regisztrációs lapot 1 db igazolványképpel, az alkalmassági vizsgák és a gyűjtési napló borítólapjának és első lapjának fénymásolatával postai úton az alábbi címre megküldeni: NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészete, 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

4. A postán érkező készpénz átutalási megbízás segítségével szíveskedjen a regisztrációs díjat a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül befizetni.

5. Az aláírt regisztrációs lap, az igazolvány kép, az alkalmassági vizsgák fénymásolatai és a regisztrációs díj és/vagy a befizetett csekk másolat társaságunkhoz történő megérkezése után az Ön nevére szóló, a NEFAG Zrt. kezelésében lévő, meghatározott erdőtömbökre vonatkozó, a tárgyévi szarvasgomba gyűjtési szezonra érvényes arcképes gyűjtési engedélyt postázni fogjuk az Ön által megadott címre.

Térképes tájékoztató itt...